Blandackord

Ordförklaring

Ackordslön som kompletteras med tidsbaserad lön.

Kategorier

Ackordslön