Blandekonomi

Ordförklaring

Ett samhällsekonomiskt system med marknadsekonomi, där staten har befogenhet att påverka den ekonomiska utvecklingen. Påverkan görs i syfte att utjämna konjunkturer eller att påverka samhällsstrukturer.

Kategorier

Marknadsekonomi, Nationalekonomi