Blanko

Ordförklaring

Ofullständigt ifylld. Blanklämnad.

Kategorier

Blanco