Blankofullmakt

Ordförklaring

En fullmakt som ger oinskränkt behörighet eftersom den inte anger några gränser för fullmaktshavarens behörighet.

Kategorier

Fullmakt

Underkategorier

Blanco