Blue chips

Ordförklaring

En benämning på börsnoterat bolag som är stort, väletablerat och inte innehar några större skulder eller åligganden som kan tynga det i någon väsentlig utsträckning.

Kategorier

Börs