BNI per capita

Ordförklaring

Bruttonationalinkomst beräknad per innevånare.

Kategorier

BNI