Bodelning mellan makar

Ordförklaring

Fördelning av egendom mellan makar. Bodelning förekommer i tre olika varianter - bodelning under bestående äktenskap, efter dom på äktenskapsskillnad samt vid ena makens död.

Kategorier

Arv, Äktenskap, Äktenskapsskillnad, Bodelning

Underkategorier

Skevdelning, Inkommunikabel egendom, Bodelningsavtal