Bodelning mellan sambor

Ordförklaring

Fördelning av egendom mellan ett sammanboende par. Den egendom ska fördelas mellan sambor är begränsad till bostad som skaffats för gemensamt bruk och bohag. Denna egendom ska fördelas lika mellan dem om inget annat avtalats dem emellan.

Kategorier

Sambor, Bodelning

Underkategorier

Bodelningsavtal