Bodelning

Ordförklaring

Fördelning av egendom. Bodelning förekommer i tre olika varianter - bodelning under bestående äktenskap, efter dom på äktenskapsskillnad samt vid ena makens död.

Underkategorier

Bodelningsman, Bodelning mellan makar, Bodelning mellan sambor, Bodelningsavtal