Bodelningsavtal

Ordförklaring

Bodelningsavtal är ett avtal om hur gifträttsgodset vid en bodelning ska fördelas, dvs. vilken av makarna (eller ena makens arvingar) som ska få vilken egendom. Se även bodelning.

Kategorier

Bodelningsman, Bodelning mellan makar, Bodelning mellan sambor, Bodelning