Bokslut

Ordförklaring

Sammanställning av bokföringen i ett företag. Innehåller vanligtvis resultaträkning och balansräkning.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Bokslutsdisposition, Bokslutsrapport, Årsbokslut, Delårsbokslut, Månadsbokslut, Lagerintyg

Relaterade mallar

Styrelsens rapportschema 2023