Bokslutsdisposition

Ordförklaring

En skattemässigt tillåten justering som endast sker i redovisningen. Åtgärden består i att justera resultatet i ett bokslut som t.ex. avsättning till fonder.

Kategorier

Bokslut

Underkategorier

Saldobalans, Avsättning