Bokslutsrapport

Ordförklaring

En sammanställning av ett företags löpande redovisning.

Kategorier

Löpande redovisning, Bokslut

Underkategorier

Delårsbokslut, Delårsrapport