Bolagsskatt

Ordförklaring

Statlig skatt som aktiebolag ska betala på sin taxerade inkomst.

Kategorier

Aktiebolag (AB), Skatt, Inkomstskatt

Underkategorier

Inkomst av hobby