Bond Quotation

Ordförklaring

Obligationskurs. Kursen till vilken obligationen köps eller säljs.

Kategorier

Obligation