Bond redemption

Ordförklaring

Obligationsinlösen. Inlösen av en obligation då den underliggande varan köps.

Kategorier

Obligation