Bonus

Ordförklaring

Bonus betyder "bra" på latin och innebär ofta i affärslivet att mottagaren av en bonus får något extra, ofta i form av ekonomisk kompensation.

Underkategorier

Bonuslön, Bonusavtal