Bonusavtal

Ordförklaring

Bonusavtal är ett avtal om att en bestämd bonus ska utgå om villkor som regleras i avtalet uppfylls genom en av parternas prestation. Se närmare bonus.

Kategorier

Bonus

Underkategorier

Bonuslön