Book Price

Ordförklaring

Bokföringsmässigt värde.

Kategorier

Bokföringsmässigt värde