Boom

Ordförklaring

Snabb ekonomisk expansion eller uppgång.