Borgensavtal

Ordförklaring

Ett borgensavtal är ett avtal om borgen.

Kategorier

Avtal, Borgen