Borgensman

Ordförklaring

Den person som gått i borgen. Denne har åtagit sig att betala för gäldenärens skuld såsom för egen skuld om gäldenären skulle förlora sin förmåga att betala.

Kategorier

Borgenslån, Efterborgen, Generell borgen

Underkategorier

Tredjemanspant, Garant

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Standard med efterborgen) 2023

Underborgen av företag (Enkel borgen) 2023

Underborgen av företag (Proprieborgen) 2023

Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2023