Boskillnad

Ordförklaring

En åtgärd genom vilken egendomsgemenskapen, som uppstått på grund av äktenskap, upphäves.

Kategorier

Äktenskap