Bostadsanpassningsbidrag

Ordförklaring

Den som har ett funktionshinder kan få bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så att den funktionshindrade kan leva ett så drägligt liv hemma som möjligt. Bidraget ges av kommunen.

Kategorier

Bidrag