Boutrymme

Ordförklaring

Ett utrymme som är inrättat för boende och ligger ovan mark, huvudsakligen avsett för vistelse, hygien och viss förvaring.