Brand equity

Ordförklaring

Varumärkestillgång. Värde i ett bolag som kopplas till varumärken och som inte finns i bolagets balansräkning.

Kategorier

Brand