Brand management

Ordförklaring

Varumärkeshantering, varumärkesvård genom kontinuerligt arbete.

Kategorier

Brand, Varumärke