Broker

Ordförklaring

Mäklare. En person eller ett företag som mot ersättning, ofta i form av arvode, förmedlar affärer och kontakter mellan köpare och säljare.

Kategorier

Mäklare

Underkategorier

Mäklarfullmakt, Nätmäklare, Börsmäklare, Fastighetsmäklare, Fondmäklare, Försäkringsmäklare