Brott

Ordförklaring

En handling som är straffbelagd i rättslig mening.

Kategorier

Lag

Underkategorier

Åklagarbrott, Rekvisit, Sakocker, Självdeklarationsundersökning, Straff, Uppsåt, Utlämning för brott, Illegal, Individualprevention, Kollektivdelikt, Kollusion, Konsumtion av brott, Kriminalisera, Kriminell, Medhjälp, Misstänkt, Målsägandebrott, Nulla poena sine lege, Otjänligt försök, Anstiftan, Brottsmisstanke, Databrott, Direkt uppsåt, Ekobrott, Följdskada, Försökspunkt, Gärning, Åklagare, Bedrägeri, Intressekollision, Kommissivdelikt, Negativ medverkan, Brottmål, Producta sceleris, Rån, Snatteri, Snyltning, Självtäkt, Förskingring

Relaterade mallar

Checklista förebygga oegentligheter 2023

Ordlista medarbetarbrott 2023

Sponsoravtal 2023