Brutto

Ordförklaring

En summa innan viss avräkning gjorts.

Kategorier

Bruttovinstmarginal

Underkategorier

Bruttoarea