Bruttopris

Ordförklaring

Pris innan avdrag, t.ex. för rabatt, har gjorts.