Bruttovinstmarginal

Ordförklaring

Bruttovinstmarginal, även kallad bruttovinstprocent är total omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster. Detta anges i procent av nettoomsättningen.

Underkategorier

Vinstmarginalbeskattning (VMB), Nettovinst, Brutto, Bruttovinstmarginal per anställd