Brytpunkt

Ordförklaring

Med uttrycket brytpunkt avses oftast den inkomst som en person kan ha utan att vara tvungen att betala statlig inkomstskatt. Brytpunkten räknas fram utifrån skiktgränsen med tillägg både för avdraget för allmän pensionsavgift och för grundavdrag.

Kategorier

Statlig inkomstskatt