Bubbla

Ordförklaring

En överdriven prisuppgång på t.ex. aktier eller fastigheter som tvunget måste falla i värde då en katalyserande effekt .

Kategorier

Baisse