Budget

Ordförklaring

En ekonomisk handlingsplan för inkomster och utgifter under en viss, kommande period.

Kategorier

Ekonomistyrning

Underkategorier

Resultatbudget, Rullande budget, Statsbudget, Investeringsbudget, Budgetdirektiv, Budgetunderskott, Budgetuppföljning, Budgetår, Hushållsbudget

Relaterade mallar

Säljarens mål budget resultat 2023

Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2023

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2023

Dagordning styrelsemöte budget 2023