Budgetdirektiv

Ordförklaring

Kommunfullmäktiges preliminära beslut om hur mycket pengar som varje nämnd ska få i kommande budget.

Kategorier

Kommun, Budget