Budgetreglering

Ordförklaring

Riksdagens del i den statliga budgetprocessen. Utgör en särskild statsfunktion där det slutliga beslutet om statens budget fattas av riksdagen men inte i lagform, som i flertalet andra länder.

Kategorier

Statsbudget