Buffertfond

Ordförklaring

Utgörs av Första till Fjärde samt Sjätte AP-fonderna. Kapitalet i pensionssystemets buffertfonder ska användas till att jämna ut underskott som kan uppstå mellan inbetalningar av pensionsavgifter och utbetalningar av pensioner samt bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering.

Kategorier

Allmänna pensionssystemet