Bull market

Ordförklaring

Positiv trend. En marknad eller marknadssektor som kännetecknas av generell kursuppgång under en viss, längre period.

Kategorier

Marknadstrend