Bulvan

Ordförklaring

En fysisk eller juridisk person som för annans räkning men i eget namn, företar rättshandlingar. Detta används bl.a. för att kringgå ett förbud genom att dölja vem som är den egentliga ägaren.

Kategorier

Ekobrott

Underkategorier

Målvakt