Bundet eget kapital

Ordförklaring

Kapital som inte får användas för utdelning till aktieägarna som t.ex. aktiekapital. Det bundna kapitalet kan endast delas ut om företaget likvideras.

Kategorier

Eget kapital

Relaterade mallar

Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023

Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2023