Burn rate

Ordförklaring

En synonym till negativt kassaflöde. Den takt med vilket ett företag minskar sin kassa.

Kategorier

Kassaflöde