Business Angel

Ordförklaring

Affärsängel. En kunnig person som investerar i små eller nystartade företag i utbyte mot konvertibler eller aktier. Affärsängeln bidrar även med sin kunskap för att förbättra bolaget ytterligare.

Kategorier

Investerare

Underkategorier

Konvertibel