Butterfly

Ordförklaring

En butterfly är en strategi som består av tre kombinerade optionsköp.

Kategorier

Option