Byggandeavgifter

Ordförklaring

De avgifter som en byggherre betalar till stat och kommun i samband med utförandet av ett byggprojekt.

Kategorier

Byggentreprenad, Byggkostnad, Byggnadsnämnd