Byggentreprenad

Ordförklaring

Byggnadsåtagande. Utförande av ett helt eller en del av ett byggnads- eller anläggningsarbete åt någon. Även underentreprenad kan avses.

Underkategorier

Projektering, Slutbesiktning, Slutbetalningsgaranti, Ställningsentreprenad, Utförandeentreprenad, Kontrollplan, Byggandeavgifter, Byggkontrollant, Byggledare, Byggmästare, Byggmöte, Byggnadsbeskrivning, Byggnadskreditiv, Delad entreprenad, El-entreprenad, EPC-Entreprenad, Garantibesiktning, Byggherre