Byggherre

Ordförklaring

Benämning i plan- och bygglagen för den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom anlitandet av en byggentreprenör eller byggmästare.

Kategorier

Byggentreprenad, Genomförandeavtal