Byggkontrollant

Ordförklaring

En beställares eller byggherres konsult med uppgift att utföra kontroll av ett pågående projekt.

Kategorier

Byggentreprenad