Byggkostnad

Ordförklaring

Samtliga kostnader för att uppföra en byggnad.

Underkategorier

Byggandeavgifter, FPI