Byggnadskreditiv

Ordförklaring

Ett lån på löpande basis som täcker byggkostnaderna under byggtiden. När bygget är färdigt övergår byggnadskreditivet till ett vanligt lån med pant i fastigheten.

Kategorier

Byggentreprenad

Underkategorier

Avlyft